Gjaldskrá

Gjaldskrá Bókasafns Fjallabyggðar 2020

Bókasafnsskírteini þarf að endurnýja árlega.

Árgjald:*

Börn og unglingar...........................................          FRÍTT
Fullorðnir (18 – 66 ára)...................................    2.500 kr.
Ellilífeyrisþegar og öryrkjar...........................         FRÍTT
Skammtímakort (gildir í 3 mán.)..................     1.830 kr.
Nýtt skírteini.....................................................      700 kr. 

Dagsektir:

Dagsekt fyrir hvert eintak................................       40 kr.
Hámarkssekt á eintak (fullorðnir)...................  1.530 kr.
Hámarkssekt á eintak (börn)...........................    700 kr.
Hámarkssekt á einstakling............................... 7.170 kr.

Annað:

Frátektir á eintak................................................     200 kr.
Millisafnalán........................................................  1.840 kr.
Prentun/ljósritun A4 sv/hv...............................       40 kr.
Prentun/ljósritun A4 lit.....................................        80 kr.
Taupoki................................................................   1.500 kr.
Lestrardagbók....................................................     500 kr.
Fyrir týnt eða skemmt eintak (bók)................ 4.100 kr.
Fyrir týnt eða skemmt eintak (tímarit)...........  1.230 kr.

Heimilt er að útvega bókasafninu sömu útgáfu af eintaki / safngagni en ávallt skal greiða dagsektir ef þær eru til staðar. Ef um ný gögn er að ræða (innan við tveggja ára) gildir innkaupsverð.

Ef safnefni er ekki skilað þrátt fyrir ítrekaðar innheimtutilraunir telst safnefnið glatað og skal viðkomandi lánþegi þá bæta bókasafninu skaðann.

Ekki er heimilt að taka út á annað lánþegakort en sitt eigið.

Samþykki ábyrgðarmanns vegna útlánaskírteinis barns (6 - 12 ára) (Pdf)

Samþykki ábyrgðarmanns vegna útlánaskírteinis unglings (13 - 17 ára) (Pdf)

Gjaldskrá héraðsskjalasafns:

Prentun/ljósritun A4 sv/hv: ............................................  40 kr. 
Prentun/ljósritun A4 lit: ...................................................  80 kr.
Skönnun: pr. bls.: .............................................................. 110 kr.                               
Umsýslugjald: ................................................................... 710 kr.

Gjaldskrá til útprentunar á pdf.