Gjaldskrá

Gjaldskrá Bókasafns Fjallabyggðar 2022

Bókasafnsskírteini þarf að endurnýja árlega.

Árgjald:*

Börn og unglingar...........................................          FRÍTT
Fullorðnir (18 – 66 ára)...................................    2.630 kr.
Ellilífeyrisþegar og öryrkjar...........................         FRÍTT
Skammtímakort (gildir í 3 mán.)..................     1.925 kr.
Nýtt skírteini.....................................................     748 kr. 

Dagsektir:

Dagsekt fyrir hvert eintak................................       40 kr.
Hámarkssekt á eintak (fullorðnir)...................  1.570 kr.
Hámarkssekt á eintak (börn)...........................    720 kr.
Hámarkssekt á einstakling............................... 7.370 kr.

Annað:

Frátektir á eintak................................................     210 kr.
Millisafnalán........................................................  1.935 kr.
Prentun/ljósritun A4 sv/hv...............................       40 kr.
Prentun/ljósritun A4 lit.....................................        80 kr.
Taupoki................................................................   1.500 kr.
Lestrardagbók....................................................     500 kr.
Fyrir týnt eða skemmt eintak (bók)................ 4.300 kr.
Fyrir týnt eða skemmt eintak (tímarit)...........  1.290 kr.

Heimilt er að útvega bókasafninu sömu útgáfu af eintaki / safngagni en ávallt skal greiða dagsektir ef þær eru til staðar. Ef um ný gögn er að ræða (innan við tveggja ára) gildir innkaupsverð.

Ef safnefni er ekki skilað þrátt fyrir ítrekaðar innheimtutilraunir telst safnefnið glatað og skal viðkomandi lánþegi þá bæta bókasafninu skaðann.

Ekki er heimilt að taka út á annað lánþegakort en sitt eigið.

Samþykki ábyrgðarmanns vegna útlánaskírteinis barns (6 - 12 ára) (Pdf)

Samþykki ábyrgðarmanns vegna útlánaskírteinis unglings (13 - 17 ára) (Pdf)

Gjaldskrá héraðsskjalasafns:

Prentun/ljósritun A4 sv/hv: ............................................  40 kr. 
Prentun/ljósritun A4 lit: ...................................................  80 kr.
Skönnun: pr. bls.: .............................................................. 110 kr.                               
Umsýslugjald: ................................................................... 710 kr.

Gjaldskrá til útprentunar á pdf.